Matematik Gemisi
Ana Sayfa Da Vinci'nin
Hayatı
Da Vinci ve
Perspektif
Da Vinci ve Geometri Altın Oran Da Vinci ve
Altın Oran

Altın Oran

Altın Oran; matematikte, mimaride ve sanatta göze oldukça güzel gelen geometrik ve sayısal orandır. Diğer adıyla Fi sayısıdır.
Sanatta ve mimaride tabiattaki mükemmel uyumun peşinden giderek estetik açıdan mükemmel olana ulaşmayı hedefler.

Bu matematikle ilgili kalıplar, insan bedeni için ideal olan oranı hesaplamak amacıyla da kullanılmıştır.
Eski Antik Mısır’da, Antik Yunan’da ve Roma’daki yapıtlarda apaçık ortada olan bu uyum oranı 1,618’dir.

Altın Oran

Antik Mısır ve Antik Yunan zamanından beri bu oran mimari ve sanatta birçok eserde uygulanmıştır. Altın Oranın ilk uygulandığı yerlerden biri Mısır’daki Giza Piramitlerinin yapımıdır. Osmanlı’dan kalan camilerin, sarayların, hanların ve hamamların birçoğu bu Altın Oran göz önüne bulundurularak yapılmıştır. Örnek vermek gerekir ise Mimar Sinan’ın birçok şaheserinde Altın Oran göze çarpmaktadır. Örneğin Süleymaniye Cami’nde ve Selimiye Cami’nde minarelerinde Altın Oran açıkça görülmektedir.

Süleymaniye ve Altın Oran

Fibonacci Sayıları 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765 şeklinde gitmektedir. Leonardo Fibonacci ismindeki İtalya’da doğmuş bir matematikçi, kendi ismiyle anılmaya devam eden nümerik serinin mükemmel özelliklerini bulmuştur. Sayı dizisi bir önceki iki sayının toplamı şeklinde ilerler ve peş peşe iki sayının bölümü ile sayılar büyüdükçe
Altın Orana yaklaşmaktadır. 233 ve 144 sayılarından sonra Altın Orana yani 1,618’e sabitlenmektedir.

1/0 = 0,0000

1/1 = 1,0000

2/1 = 2,0000

3/2 = 1,5000

5/3 = 1,6667

8/5 = 1,6000

13/8 = 1,6250

21/13 = 1,6153

34/21 = 1,6190

55/34 = 1,6176

89/55 = 1,6181

144/89 = 1,6179

233/144 = 1,6180

377/233 = 1,6180

610/377 = 1,6180

Altın Dikdörtgen kenar uzunlukları içinde Altın Oran bulunan yaklaşık 1:1,618 oranında bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgen sayesinde birçok eser Altın Orana uygun yapılmıştır. Altın dikdörtgeni diğer dikdörtgenlerden ayıran özelliklerinden bir tanesi dikdörtgenin içinden bir kare çıkartıldığında tekrardan bir Altın dikdörtgen oluşmasıdır; oluşan dikdörtgen, ilk Altın Dikdörtgen ile eşit oranlara sahiptir.
Kare şeklinin çıkarma işlemi sonsuza kadar devam ettirilebilir ama oran hiçbir şekilde değişmez.

Fibonacci Sayıları

Leonardo da Vinci, 1509 yılında Luca Pacioli'nin yazarlığını yaptığı İlahi Oran ismindeki eserine birçok çizim göndermiştir.
Bu eserin içinde Leonardo da Vinci’nin kendisi tarafından çizilmiş olan “Beş Platonik Cisim” isminde resim ve çizimler bulunmaktadır.
Bu çizimler bir adet küp, bir adet dört yüzlü, bir adet düzgün on iki yüzlü , bir adet sekiz yüzlü ve bir adet yirmi yüzlü çizimleridir.
Altın Oran’ı Latin dilinde ilk kez kişi çok büyük ihtimal ile Leonardo da Vinci kullanmıştır. Rönesans döneminde yaşamış sanatçılar
Altın Oran’ı heykel ve tablolarında güzellik ve dengeyi elde etmek için sıkça uygulamışlardır.

Altın ORan ve Sanat

Leonardo da Vinci ile popülerleşmeye başlayan Altın Oran; büyük olanın küçük olana oranı olarak ifade edilmektedir. Yüzdeki estetikte kullanılan bu oran büyük olan organların ve onların alt organları denilen organlara oranıdır. Örnek vermek gerekirsek;

yüz genişliğinin, boyun genişliğine oranı,

dudağın ve kaşların birleşim yerine oranı,

burnun boyunun yüzün boyuna,

çene ucunun, kaşların birleşim yerine,

ağız boyunun burun genişliğine,

burun genişliğinin burun deliklerine,

göz bebekleri arası ile kaşlar arasındaki uzaklık
 

 oranlarında olduğu gibi Altın Orana birçok örnek verilebilir.

Yüzde Altın Oran

Kaynak: